Regler & Krav

Regler

 1. Det obligatoriske grej på pakkelisten i deltagerbrevet skal medbringes. Uden dette får patruljen IKKE lov til at starte.
 2. Man skal altid overholde færdselsreglerne.
 3. Patruljen skal altid gå samlet og må på intet tidspunkt dele sig op.
 4. Tørklæde og reflekser skal bæres synligt under hele løbet.
 5. Patruljen skal være selvforsynende under hele løbet, de må ikke modtage hjælp udefra.
 6. Patruljen udgår fra konkurrencen, hvis den er under 3 personer.
 7. Patruljen skal hjælpe andre patruljer, hvis uheld eller anden fare skulle opstå.
 8. Hvis en patrulje ønsker at udgå, meddeles det som udgangspunkt straks til det tilstedeværende postmandskab, eller ved brug af det udleverede nødnummer.
 9. Al affald skal samles op og medbringes under løbet i plastikposer eller lignende.
 10. Billeder og video, der bliver taget af deltagere og hjælpere under løbet, må blive brugt af Invictus, vores samarbejdspartnere og i anden spejder sammenhæng.
 11. Deltagere på løbet må under ingen omstændigheder være påvirket af eller indtage alkohol og/eller stoffer under løbet.
 12. Efter tilmeldingen er lukket, er det ikke længere muligt at få tilbagebetalt deltagerbetalingen

Krav

 1. Patruljen skal bestå af min. 3 og maks. 6 personer
 2. Alle deltagere skal være fyldt 12 år og ikke være fyldt 18 år ved løbets start.
 3. Patruljen skal have en gennemsnitsalder på minimum 13 år.
 4. Alle deltagere skal kunne tilbagelægge en distance på 40-50 km på gåben på 35 timer.
 5. Alle deltagere skal kunne svømme en distance på 200 m.

Alle regler og krav kan blive ændret op til løbet. Alle deltagere vil blive underrettet, hvis sådanne ændringer skulle forekomme.